charnico بازار میلیون خودرو 15میلیون خودرو دست دوم

charnico: بازار میلیون خودرو 15میلیون خودرو دست دوم

گت بلاگز اخبار حوادث دادگاه پذیرفت که تجاوز به عنف صورت نگرفته و دختر راضی بوده ، شلاق و زندان جهت تجاوز به دختر دانشجو

شهریور سال جاری، دختر جوانی به مأموران مراجعه کرد و گفت پسری که در شبکه مجازی با او آشنا شده، او را مورد آزارواذیت قرار داده و سپس متواری شده است است.

شلاق و زندان جهت تجاوز به دختر دانشجو/دادگاه پذیرفت که تجاوز به عنف صورت نگرفته و دختر راضی بوده

عبارات مهم : ایران

شهریور سال جاری، دختر جوانی به مأموران مراجعه کرد و گفت پسری که در شبکه مجازی با او آشنا شده، او را مورد آزارواذیت قرار داده و سپس متواری شده است است.

شرق نوشت: زمانی که مأموران تحقیقات خود را دراین باره شروع کردند، با ردیابی گوشی پسر جوان او را شناسایی و بازداشت کردند و متهم جهت انجام بازجویی به دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد.

او در بازجویی ها تعرض به دختر جوان را رد کرد و مدعی شد او نیز به این رابطه راضی بود. متهم گفت: این دختر به من گفته بود پدر و مادر ندارد و تنها زندگی می کند و من هم جهت اینکه او از تنهایی و بی کسی بیرون بیاید با او رابطه داشتم، بعد از مدتی من را به منزل اش دعوت کرد و با هم رابطه داشتیم؛ هنگامی که رابطه ام را با او قطع کردم از من شکایت کرد.

دادگاه پذیرفت که تجاوز به عنف صورت نگرفته و دختر راضی بوده ، شلاق و زندان جهت تجاوز به دختر دانشجو

با توجه به اینکه پزشکی قانونی نیز تأیید کرده بود دختر جوان مورد آزار قرار گرفته هست، پرونده تکمیل و جهت پیگیری آماده شد. در جلسه پیگیری ابتدا دختر جوان در جایگاه قرار گرفت؛ او یک بار دیگر شکایتش را مطرح کرد و گفت: من در شهرستانی در جنوب کشور زندگی می کردم و تنها بودم.پدرومادرم فوت کرده بودند و از آنجایی که من ازدواج هم نکرده بودم، کسی کنارم نبود. در اینستاگرام با پسری جوان آشنا شدم.

او دانشجوی مهندسی بود، به من گفت اگر به پایتخت کشور عزیزمان ایران بیایم و با هم ارتباط بیشتری داشته باشیم با من ازدواج می کند من هم که کسی را نداشتم که به خاطرش در شهرستان بمانم، به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمدم؛ با هم قرار گذاشتیم. راستش همان اول هنگامی که او را دیدم پشیمان شدم چون با تصویر هایی که در اینستاگرام داشت خیلی تفاوت می کرد و من نمی خواستم به این رابطه ادامه دهم تا اینکه یک روز به من گفت می خواهد مرا ببیند. آدرس منزل ام را ندادم ولی نمی دانم از کجا پیدا کرد و به منزل ام آمد و من را مورد آزار قرار داد و فرار کرد. بعد از آن چندبار با او تماس گرفتم دیگر تلفنش را جواب نداد و من هم شکایت کردم.

شهریور سال جاری، دختر جوانی به مأموران مراجعه کرد و گفت پسری که در شبکه مجازی با او آشنا شده، او را مورد آزارواذیت قرار داده و سپس متواری شده است است.

بعد از گفته های دختر جوان، متهم در جایگاه حاضر شد. او اتهام تجاوز به عنف را رد کرد و گفت: آدرس منزل را دختر جوان خودش به من داد وگرنه من چطوری می توانستم او را پیدا کنم. این دختر دروغ می گوید رابطه ما با رضایت خودش بود ولی بعد از این رابطه چون من دیگر نمی خواستم با او دوست باشم و ارتباطی با هم داشته باشیم، شکایت کرد. من دانشجو بودم و می خواستم درس بخوانم، جهت خودم زندگی و آینده درخشان متصور بودم و اگر با او ازدواج می کردم زندگی ام نابود می شد؛ چون این کار را نکردم او به من گفت که شکایت می کند و همین کار را هم کرد.

بعد از دفاعیات متهم و وکیل مدافع او، هیئت قضات جهت صدور رأی دادگاه وارد شور شدند؛ از آنجایی که ارتباط بین دختر و پسر جوان از قبل وجود داشت و دختر جهت نزدیک بودن به پسر جوان به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمده بود و با توجه به سایر مدارک به دست آمده که نشان می داد دختر خودش آدرس را در اختیار پسر جوان قرار داده، پسر جوان از تجاوز به عنف تبرئه شده است و به یک سال تبعید و صد ضربه شلاق محکوم شد.

او به این رأی اعتراض کرد ولی شعبه ٤٢ دیوان عالی کشور آن را تأیید نکرده و اعتراض پسر جوان را رد کرد.

دادگاه پذیرفت که تجاوز به عنف صورت نگرفته و دختر راضی بوده ، شلاق و زندان جهت تجاوز به دختر دانشجو

واژه های کلیدی: ایران | زندگی | دادگاه | تجاوز به عنف | تجاوز به دختر | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog