charnico بازار میلیون خودرو 15میلیون خودرو دست دوم

charnico: بازار میلیون خودرو 15میلیون خودرو دست دوم

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران حامی تروریسم است! / نماینده دولت مستعفی یمن در شرکت ملل

نماینده دولت مستعفی یمن در شرکت ملل مدعی شد که کشور عزیزمان ایران حامی تروریسم و به دنبال برهم زدن ثبات و امنیت است.

کشور عزیزمان ایران حامی تروریسم است! / نماینده دولت مستعفی یمن در شرکت ملل

نماینده دولت مستعفی یمن در شرکت ملل: کشور عزیزمان ایران حامی تروریسم است!

عبارات مهم : امنیت

نماینده دولت مستعفی یمن در شرکت ملل مدعی شد که کشور عزیزمان ایران حامی تروریسم و به دنبال برهم زدن ثبات و امنیت است.

به گزارش مهر به نقل از النشره، «خالد الیمانی» نماینده دولت مستعفی یمن در شرکت ملل گفت: انصارالله از ابتدا با کارها اعتماد ساز مخالف کرد. ما آماده همکاری با نماینده شرکت ملل در امور یمن به منظور اصلاح اوضاع انسانی در یمن هستیم!

کشور عزیزمان ایران حامی تروریسم است! / نماینده دولت مستعفی یمن در شرکت ملل

وی مدعی شد: پاداش دادن به کودتاگران به خاطر جنایاتشان امکان پذیر نیست.

نماینده دولت مستعفی یمن در شرکت ملل ادعا کرد: کشور عزیزمان ایران به سیاست مداخله جویانه خود در یمن و کشورهای منطقه ادامه می دهد. کشور عزیزمان ایران حامی تروریسم است و به دنبال برهم زدن ثبات و امنیت هست. شورای امنیت در فشار به کشور عزیزمان ایران شکست خورد.

نماینده دولت مستعفی یمن در شرکت ملل مدعی شد که کشور عزیزمان ایران حامی تروریسم و به دنبال برهم زدن ثبات و امنیت است.

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | سیاست | تروریسم | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog